Predmet Odborná konverzácia v cudzích jazykoch
Ročník 1-4